Centos 7 Üzerine Open VPN Kurulumu ve Yapılandırması

Merhabalar, bu ilk yazımda Centos 7 Server üzerine Open VPN Server kurulum ve yapılandırmasını, Windows 10 üzerine de Open VPN Client kurulum ve yapılandırmasını anlatacağım. Başlamadan önce Centos 7 Minimal kurulumunu yapmanızı öneririm.

Centos 7 Minimal Setup
Centos 7 Minimal Setup

Centos 7 Server kurulumu tamamlandığında sunucumuzu reboot ediyoruz.

reboot now

Sunucumuz tekrar başladığında,

yum -y update

ile sunucumuzu en güncel hale getiriyoruz. Bu işlem bittiğinde complete yazısını göreceksiniz. Ardından,

reboot now

ile sunucuyu yeniden başlatıyoruz.
Sunucumuz tekrar başladığında,

yum -y install epel-release

ile epel kütüphanesi sistemimize ekledikten sonra

yum -y update

ile tekrar update edip

reboot now

ile sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

1. Adım: Open VPN Kurulumu

yum install openvpn openssl

2. Adım: Sunucu SSL Sertifikalarının Oluşturulması

Şimdi sunucumuzda kullancağımız SSL için CA (Certificate Authority – Sertifika Yetkilisi) sertifikası oluşturacağız.

openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh.pem 2048 - Bu Biraz Uzun Sürecektir
openssl genrsa -out /etc/openvpn/ca.key 2048
chmod 600 /etc/openvpn/ca.key
openssl req -new -key /etc/openvpn/ca.key -out /etc/openvpn/ca.csr -subj /CN=OpenVPN-CA/
openssl x509 -req -in /etc/openvpn/ca.csr -out /etc/openvpn/ca.crt -signkey /etc/openvpn/ca.key -days 365
echo 01 > /etc/openvpn/ca.srl

CA Sertifikamızı oluşturduk. Şimdi sunucu sertifikalarını oluşturmaya başlayabiliriz.

openssl genrsa -out /etc/openvpn/server.key 2048
chmod 600 /etc/openvpn/server.key
openssl req -new -key /etc/openvpn/server.key -out /etc/openvpn/server.csr -subj /CN=OpenVPN/
openssl x509 -req -in /etc/openvpn/server.csr -out /etc/openvpn/server.crt -CA /etc/openvpn/ca.crt -CAkey /etc/openvpn/ca.key -days 365

3. Adım: OpenVPN Konfigürasyonu

vi /etc/openvpn/server.conf

Benim konfigürasyon dosyam

server 192.168.100.0 255.255.255.0 #Bu OpenVPN tarafından oluşturulacak olan tun0 adlı sanal ağ bağdaştırıcısının adresidir. Sizin herhangi bir şekilde ağınızla alakalı olarak bir oynama yapmanıza gerek yoktur.
verb 3
key /etc/openvpn/server.key
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/server.crt
dh /etc/openvpn/dh.pem
tls-auth ta.key 0 #Eğer Hata Alırsanız: openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/ta.key komutunu çalıştırın.
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
comp-lzo
push "redirect-gateway autolocal"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"

user nobody
group nogroup #Eğer Hata Alırsanız: groupadd nogroup komutunu çalıştırın.

proto udp
port 1194
dev tun0
status openvpn-status.log
log-append /var/log/openvpn.log

4. Adım: Firewall – IpTables ve SELinux Yapılandırması

systemctl disable firewalld
yum remove firewalld
yum install iptables-services

Bu işlemleri tamamladıktan sonra SELinux’ü kapatacağız.

vi /etc/sysconfig/selinux
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#    enforcing - SELinux security policy is enforced.
#    permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#    disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#    targeted - Targeted processes are protected,
#    mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

Kaydedip vi’den çıkıyoruz. Sonra tekrar reboot edip sunucuyu son kez yeniden başlatıyoruz.

reboot now

Şimdi sıra geldi IpTables ayarlarına.

vi /etc/sysconfig/iptables
-A FORWARD -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
-A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j SNAT --to-source SUNUCU_WAN_IP #eğer sunucunuz localde ise sunucunun local ip si 192.168.1.1 gibi

Kaydedip çıkıyoruz.

systemctl enable iptables
systemctl start iptables
systemctl status iptables

Status olarak active yazısını görmelisiniz

iptables.service - IPv4 firewall with iptables
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (exited) since Wed 2018-03-14 22:53:44 UTC; 11h ago
 Main PID: 9427 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CGroup: /system.slice/iptables.service

Mar 14 22:53:44 proxy systemd[1]: Starting IPv4 firewall with iptables...
Mar 14 22:53:44 proxy iptables.init[9427]: iptables: Applying firewall rules: [ OK ]
Mar 14 22:53:44 proxy systemd[1]: Started IPv4 firewall with iptables.

Şimdi sistemin ip forward yapmasını sağlayacağız.

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

5. Adım: OpenVpn serverımızı çalıştırabiliriz 🙂

systemctl enable openvpn@server
systemctl start openvpn@server
systemctl status openvpn@server
[email protected] - OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/[email protected]; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-03-14 19:53:46 UTC; 14h ago
 Main PID: 6000 (openvpn)
  Status: "Initialization Sequence Completed"
  CGroup: /system.slice/system-openvpn.slice/[email protected]
      `-6000 /usr/sbin/openvpn --cd /etc/openvpn/ --config server.conf

Mar 14 19:53:46 proxy systemd[1]: Starting OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On server...
Mar 14 19:53:46 proxy systemd[1]: Started OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On server.

Harika sunucumuz sorunsuz çalışıyor. Bundan sonra client ayarlarını yapacağız. Öncelikle client için sertifikaları oluşturmamız gerekiyor.

6. Adım Client Ayarları

openssl genrsa -out /etc/openvpn/client.key 2048
chmod 600 /etc/openvpn/client.key
openssl req -new -key /etc/openvpn/client.key -out /etc/openvpn/client.csr -subj /CN=OpenVPN-Client/
enssl x509 -req -in /etc/openvpn/client.csr -out /etc/openvpn/client.crt -CA /etc/openvpn/ca.crt -CAkey /etc/openvpn/ca.key -days 365

Bu işlemleri tamamladıktan sonra oluşan dosyaları download ediyoruz.

/etc/openvpn/ca.crt
/etc/openvpn/client.crt
/etc/openvpn/client.key

OpenVPN’in kendi sitesinde client programını şu adresten indirip kuruyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra programı çalıştırıyoruz. Program kendini taskbara atacaktır. Orada üzerine sağ tuş tıklayarak çıkış butonun üzerindeki ayarlar butonuna basıyoruz.

OpenVPN Client Task Bar
OpenVPN Client Task Bar

Karşımıza çıkan penceredeki Advanced sekmesinde bulunan folder yolu client config dosyasının yoludur. Dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Biz default olanı kullanmaya devam edeceğiz.
OpenVPN Ayarlar
OpenVPN Ayarlar

Biraz önce indirdiğimiz sertifika dosyalarını bu klasöre taşıyoruz/kopyalıyoruz. Bu işlemin ardından klasörün içine

client.ovpn

adında bir dosya oluşturarak dosyanın içerisine tanımlarımızı yapıyoruz. Benim client.ovpn dosyamın içeriği şu şekilde.

client
dev tun0
proto udp
remote SUNUCU_IP_ADRESI 1194 #adresleri kendi bilgisayarınıza göre ayarlamayı unutmayın
push "redirect-gateway autolocal"
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca C:\\Users\\user\\OpenVPN\\config\\ca.crt #adresleri kendi bilgisayarınıza göre ayarlamayı unutmayın
cert C:\\Users\\user\\OpenVPN\\config\\client.crt #adresleri kendi bilgisayarınıza göre ayarlamayı unutmayın
key C:\\Users\\user\\OpenVPN\\config\\client.key #adresleri kendi bilgisayarınıza göre ayarlamayı unutmayın
tls-auth ta.key 1
ns-cert-type server
cipher BF-CBC
comp-lzo
verb 3

Kaydedip çıkıyoruz. Yine taskbarda bulunan OpenVPN ikonuna sağ tıklayıp bağlan diyerek bağlanıyoruz.

İyi günlerde kullanmanız dileği ile.

Not: Takıldığınız veya hata aldığınız yerler var ise buradan yardımcı olmaya çalışacağım.

“Centos 7 Üzerine Open VPN Kurulumu ve Yapılandırması” üzerine 9 yorum.

  1. IP tables işlemleri sizin ağ durumunuza göre farklılık gösterebiliyor. Yapılandırmanızı gönderirseniz yardımcı olabilirim

 1. Merhaba. Kurulum cok guzel calisiyor fakat bi problem yasadim. Centosun birinci intarfacesi 192.168.95.95 ikinci intarfacesi 192.168.144.44.
  vpn-e baglandigim zaman 192.168.95.150 adresli bi windows-dan 192.168.144.44 interfacesine ping ata biliyorum fakat diyer bir 192.168.144 aginda olan baska bilgisayarlara ping atamiyorum. yardimci olursaniz sevinirim

 2. Merhaba, openVPN i centos 7 makinama kurmak istiyorum, bu sunucudan çıkan http requestler vpn üzerinden otomatik gidecektir değil mi? Client kurmama gerek var mı? Teşekkürler

 3. Openvpn kurulumunu yaptım ve vpn bağlantısı kurabiliyorum. VPN bağlantısı kurduktan sonra internet bağlantısı kopuyor ve internete çıkış yapamıyorum. Bu durum ile ilgili bir öneriniz var mıdır?

 4. Sep 02 12:46:41 openvpn systemd[1]: Starting OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling A…r…
  Sep 02 12:46:41 openvpn openvpn[1466]: Options error: Unrecognized option or missing or extr….9)
  Sep 02 12:46:41 openvpn openvpn[1466]: Use –help for more information.
  Sep 02 12:46:41 openvpn systemd[1]: [email protected]: main process exited, code=exite…LURE
  Sep 02 12:46:41 openvpn systemd[1]: Failed to start OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunn…ver.
  Sep 02 12:46:41 openvpn systemd[1]: Unit [email protected] entered failed state.
  Sep 02 12:46:41 openvpn systemd[1]: [email protected] failed.
  Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
  [root@openvpn sinan_deniz]# systemctl status openvpn@server
  [email protected] – OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/[email protected]; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2020-09-02 12:46:41 UTC; 9s ago
  Process: 1466 ExecStart=/usr/sbin/openvpn –cd /etc/openvpn/ –config %i.conf (code=exited, stat
  us=1/FAILURE)
  Main PID: 1466 (code=exited, status=1/FAILURE)

Bir cevap yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.